Takst og Bygg Tjenester i Rogaland Fylke

rogalandbyggtakst-logo

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.
Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, dvs. byggeforskriftene og/eller normale forventinger om tilstand etter slit og elde. I boligsalgsrapporter blir det lagt spesielt vekt på å vurdere de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.
 
Tilstandsrapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes.
 
Ta kontakt med Rogaland ByggTakst for avtale om tilstandsrapport
 
andrew smithsgt 008
Rogaland Bygg Takst

Org. nr 914228638
V/Rune Sivertsen

Jervestien 1
4034 Stavanger

+47 930 56 841

rune@rbtakst.no