Takst og Bygg Tjenester i Rogaland Fylke

rogalandbyggtakst-logo
Boligsalgsrapport Stavanger

Boligsalgsrapport - Bsr

En boligsalgsrapport ( bsr ) er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig.

Målet med en boligsalgsrapport er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.


En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.
gamle austr%c3%a5tt vei 006
Boligsalgsrapporten erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle parter.

Rapporten er tilpasset Avhendingsloven. Det betyr at forhold som ofte ellers kan føre til konflikter som erfaringsmessig ender i retten, i størst mulig grad er vurdert og påpekt i Boligsalgsrapporten. Levetidsbetraktninger er en sentral del av dette. Normal levetid angis på generelt grunnlag i intervaller, og det refereres til en levetidstabell. Takstmannen vil gjennomgå hele boligen etter en detaljert sjekkliste.

Den gunstige kombinasjonen av tilstand og takst vil også gi kjøper et godt grunnlag for å vurdere behovet for nødvendige reparasjoner, fornyelse og vedlikehold. Boligsalgsrapporten er et verktøy som er like viktig for kjøper som selger.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en "sjekkliste" som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Boligsalgsrapport Kan leveres med verditakst og arealberegning.

Kontakt Rogaland ByggTakst for avtale om boligsalgsrapport

 
Vår takstmann tilbyr taksering i Rogaland, Sandnes, Stavanger, Sola, Time, Klepp, Hå, Randaberg, Rennesøy, Gjesdal, Sirdal, Strand, Egersund,Jæren, Bjerkreim og Ryfylke. Andre steder kan avtales.

Les mer
 
Rogaland Bygg Takst

Org. nr 914228638
V/Rune Sivertsen

Jervestien 1
4034 Stavanger

+47 930 56 841

rune@rbtakst.no