Takst og Bygg Tjenester i Rogaland Fylke

rogalandbyggtakst-logo

Tilstandsrapport blir standard

En samlet bransje, bestående av Eiendom Norge, Norges Takseringsforbund, NITO-takst og Norges Eiendomsmeglerforbund, slår fast at tilstandsrapport blir standard ved kjøp og salg av bolig fra 1. januar 2015.

Norsk Standard som grunnlag for tilstandsrapporten

For å utarbeide en slik tilstandsrapport for bolig, er det en Norsk Standard som legges til grunn, NS 3600:2013 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Målet med standarden er å få til en enhetlig undersøkelse og at kjøper og selger skal ha mest mulig informasjon og et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av en bolig. Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter.

Markedsaktørene har utviklet standarden
Bak NS 3600 står en bredt sammensatt komité med representanter fra de viktigste interessentene: myndigheter, forbrukere, rådgivere, takstbransjen, elektrobransjen, eltakstbransjen, forskning, byggsertifisering, eierskifteforsikring, eiendomsmeglere, eiendomsmeglingsforetak, representanter fra statlige og kommunale byggeiere og byggherrer.

Dokumentasjon for våtrom
Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad vil automatisk få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig dokumentasjon.

Hva er god nok dokumentasjon for badet i henhold til NS 3600? Når det gjelder membranen, skal minst ett av følgende punkter være oppfylt for å få TG 0:

dokumentasjon (teknisk godkjenning) fra tredjepart (uavhengig kontroll) i form av kontrollrapporter som inkluderer utført arbeid med membranen og tette gjennomføringer i membranen (våtsone)
skriftlig dokumentasjon fra godkjent fagperson kombinert med bilder med steds- og tidsangivelse
skriftlig dokumentasjon av vegg- og vanntest på gulv og med beskrivelse av gjennomføring inklusive tid og bilder av rom med ferdig membran før påstøp og fliser

Hele rommet skal være dekket, og alle forhold med membran eller tettesjikt skal være dokumentert.

Eksempler på dokumentasjon som ikke er tilfredsstillende og som dermed gir TG 2 for membranen er:

faktura kun på innkjøpte materialer
eiers egenerklæring
sjekklister for utførelse

Standarden setter også spesifikke krav til dokumentasjon for elektriske og tekniske anlegg.
Rogaland Bygg Takst

Org. nr 914228638
V/Rune Sivertsen

Jervestien 1
4034 Stavanger

+47 930 56 841

rune@rbtakst.no